หจก. ณัฏฐกันย์ คอนสตรัคชั่น มีความพร้อม ทั้งคนงานก่อสร้าง รวมทั้งเชียวชาญ และเข้าใจ เรื่องการก่อสร้าง ทั้งลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อย ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ ประเมินราคา ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหจก. ณัฏฐกันย์ คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียน

ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

"เรามุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ" 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกันย์ คอนสครัคชั่น